top of page

Geriatria

Diagnozujemy i leczymy:

- choroby serca

- choroby układu ruchu

- problemy okulistyczne zwierząt starszych

- kacheksję, osłabienie organizmu pacjenta geriatrycznego

- zaburzenia behawioralne

- choroby wątroby i nerek

- nietrzymanie moczu

- choroby jamy ustnej

- zmiany skórne

- leczenie padaczki

 

Oferujemy również:

- wczesną diagnostykę onkologiczna (USG, cytologia,         histopatologia)

- profilaktykę wieku podeszłego (suplementacja diety,  postępowania  mające na celu spowolnienie procesów  starzenia)

bottom of page